Alergologija

 

MOLEKULINIŲ KOMPONENTŲ RINKINIAI
KATALOGO NUMERIS TESTO PAVADINIMAS
DP 3510-1601-1 E SPAC milk 1 (f2, f76, f77, f78, f334m e204, CCD)
DP 3812-1601-1 E SPAC paediatrics 1 (t215, f76, f77, f78, f334, e204, f232, f233, f323, f356, f422, f423, f424, f427, CCD)
DP 3850-1601-1 E SPAC insect venoms 1 (i1, i208, i3, i209, CCD)
DP 3210-1601-1 E SPAC pollen 1 (t3, g6, t215, t216, t220, t225, g205, g215, g210, g212, CCD)

 

ĮKVEPIAMŲ ALERGENŲ RINKINIAI
KATALOGO NUMERIS TESTO PAVADINIMAS
DP 3110-1601 E Allergy profile inhalation (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, ,3, m6, CCD)
DP 3110-1601-1 E Allergy profile inhalation 2 (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w9, d1, d2, 31, e2, e3, e6, e82, e84, es4, m1, m2, m3, m6, CCD)
DP 3111-1601 E Allergy profile pediatric inhalation (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6, CCD)
DP 3112-1601 E Mediterranean inhalation (g2, g6, t3, t4, t9, t11, t23, t210, w1, w6, w9, w19, d1, d2, d70, e1, e2, e3, m2, m6, CCD)
DP 3113-1601 E Inhalation 'South East Asia' (ts19, t104, t19, t223, gs1, ds1, i6, u134, e1, e2, es172, e6, e71, e82, e84, ms1, ms4, m5, m12, m45, CCD)
DP 3116-1601 E Inhalation 'China' (gs23, ts21, t3, t8, t11, t12, t14, t70, ws18, w1, w6, w9, es1, d1, d2, i6, ms5, m1, u73, u80, CCD)
DP 3116-1601-2 E Inhalation 'China 2' (ds1, h1, i6, e1, e2, ms1, ts20, u80, w1, w6, CCD)
DP 3117-1601 E Inhalation 'Middle East' (g1, g6, g12, t2, t3, t7, t9, w1, w6, w8, d1, d2, i6, e1, e84, m1, m2, m3, m5, m6, CCD)
DP 3118-1601 E Inhalation 'Gulf' (g6, g12, t2, t3, t7, t9, w1, w6, d1, d2, i6, e1, e2, e3, e17, m1, m2, m3, m5, m6, CCD)
DP 3119-1601-2 E inhalation 'Top Screen' (ds1, e1, e2, e81, gs12, g12, t3, t9, w1, w6, w19, m2, IgE, CCD)
DP 3119-1601-3 E inhalation 'Top Screen Plus' (rs1, rs2, d1, d2, e1, e2, e81, g6, g12, t3, t9, w1, w6, w19, m2, IgE, CCD)
DP 3119-1601-11 E inhalation 'Turkey 1' (gs12, gs15, gs21, g12, ts23, ts24, t9, t70, ws18, ws19, ws20, d1, d2, i6, es2, es172, e1, e2, e3, e4, e80, e81, e84, ms11, ms12, m1, m2, m3, m6, CCD)
DP 3120-1601 E inhalation 'India' (g6, g12, g20, t18, w4, w27, w29, ds1, d2, i6, e1, e2, e11, e85, m3, m37, u81, u126, u129, u140, CCD)
DP 3122-1601 E inhalation 'France' (t3, t4, t9, t7, t11, t23, g6, g2, w9, w1, w6, w19, e1, e5, e3, m3, m6, d1, d2, d70, CCD)
DP 3122-1601-2 E inhalation 'France 2' (t3, t7, t9, t11, t23, t15, g6, g2, g101, g8, g12, w9, w6, w21, w1, e1, e5, e82, m3, m6, i6, d1, d2, d70, CCD)
DP 3123-1601 E inhalation 'Lebanon' (gx2, g2, t9, t23, t11, ts27, ts20, ws19, ws22, w19, w14, d1, d2, e1, e2, es170, i6, u85, m2, m3, m6, ms4, CCD)
DP 3124-1601 E inhalation 'Screen South Africa' (ts19, ts29, gs1, ws21, e1, e2, hs12, ms1, CCD)
DP 3126-1601 E inhalation 'Mexico' (g2, g5, g6, g10, g14, t3, t7, t19, t210, t102, t14, t15, w1, w4, w6, w8, w10, w11, w14, w15, w100, d1, d2, h1, i6, e1, e2, es4, m1, m2, m3, m6, m20, m5, m11, m14, CCD)
DP 3127-1601-1 E inhalation 'Ukraine 1' (d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, t2, t3, t4, t7, g6, g12, w6, w9, m1, m2, m3, m6, CCD)
DP 3127-1601-2 E inhalation 'Ukraine 2' (g2, g3, g4, g9, t4, t11, t19, t71, t111, ts31, w7, w8, w11, w12, w14, d72, u85, m1, m2, m3, CCD)
DP 3128-1601 E inhalation trees 'Poland' (t1, t2, t3, t4, t5, t7, t15, t12, t14, t16, CCD)
DP 3129-1601 E inhalation grass and weeds 'Poland' (g1, g3, g6, g12, w1, w6, w9, w10, w103, w203, CCD)
DP 3130-1601 E inhalation animals 'Poland' (e1, e2, e3, e6, e71, e73, e82, e84, es7, es172, CCD)
DP 3131-1601 E inhalation indoor allergens 'Poland' (ds1, es2, i6, e7, m1, m2, m3, m5, m6, m37, CCD)
DP 3132-1601 E inhalation 'Maghreb' (g2, g3, g6, g8, g12, t3, t5, t7, t9, t11, t15, t18, t19, t23, w1, w4, w6, w7, w9, w10, w21, d1, d2, i6, e1, e2, e3, m3, m5, m6, CCD)
DP 3133-1601-1 E inhalation 'Iran 1' (e1, e2, e3, e4, e81, es2, es172, g1, g3, g12, g14, g16, w6, w9, w10, w11, w14, w17, w28, w100, t1, t15, t16, t70, ts22, ts26, i1, i6, h1, d1, d2, m1, m2, m3, m6, CCD)

 

MAISTO ALERGENŲ RINKINIAI
KATALOGO NUMERIS TESTO PAVADINIMAS
DP 3410-1601 E food (f1, f75, f2, f45, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f49, f84, f237, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD)food (f1, f75, f2, f45, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f49, f84, f237, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD)
DP 3410-1601-1 E food 2 (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f14, f10, f13, f17, f20, f49, f84, f95, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD)
DP 3411-1601 E food 'South East Asia 1' (f1, f75, f2, f4, f9, f10, f14, f13, f17, f63, f64, f83, fs10, fs14, f23, f24, f80, f234, f105, f336, CCD)
DP 3411-1601-1 E food 'South East Asia 2' (f1, f75, f2, f4, f9, f10, f14, f13, f17, f63, f340, f83, fs10, fs14, f23, f24, f80, f234, f105, f336, CCD)
DP 3414-1601 E food 'China' (f1, f2, f4, f7, f27, f88, fs35, f13, f14, fs40, f25, f292, fs42, f23, f234, f3, f41, f56, fs41, fs77, CCD)
DP 3414-1601-2 E food 'China 2' (f1, f2, f13, f14, f23, f24, fs33, fs34, CCD)
DP 3415-1601 E food 'Middle East' (f1, f75, f2, f78, e204, f4, f14, f45, f13, f17, f20, f33, f49, f92, f25, f31, f85, f48, f88, f89, CCD)
DP 3416-1601 E food 'Gulf' (f1, f75, f2, f105, f4, f14, f45, fs36, f13, f92, f33, f44, f93, f25, f31, f48, f83, f88, f3, f23, CCD)
DP 3420-1601-11 E food 'Turkey 1' (f1, f75, f2, f169, f78, f4, f79, f9, f14, f10, f13, f17, f144, u87, f222, f73, f33, f44, f49, f92, f84, f146, f328, f25, f31, f35, f48, f95, f97, f122, f132, fs14, fs10, fs43, f83, CCD)
DP 3421-1601 E food 'India' (f2, f75, f168, f4, f9, f14, f13, f36, f49, f50, f35, f38, f48, f244, f83, f89, f74, f240, f23, f24, CCD)
DP 3422-1601 E food 'France' (f20, f17, f25, f12, f13, f14, f85, f158, f49, f84, f95, f27, f83, f26, f23, f3, f10, f9, f4, f2, f75, f1, CCD)
DP 3422-1601-2 E food 'France 2' (f20, f17, f25, f12, f13, f14, f85, f92, f96, f49, f84, f89, f27, f26, f24, f23, f40, f3, f45, f10, f4, f2, f75, f1, CCD)
DP 3423-1601 E food 'Lebanon' (f1, f2, f45, f4, f10, f13, f14, f20, fs39, f12, f49, f95, f33, f44, f86, f31, f35, f25, f63, f83, fs7, fs14, CCD)
DP 3424-1601 E food 'Screen South Africa' (f1, f2, f4, f13, f14, fs36, f3, fs12, fs58, fs53, CCD)
DP 3425-1601 E food 'Mexico' (f1, f75, f2, f78, f95, f96, f44, fs32, f4, f7, f9, f45, f13, f14, f20, fs35, f12, f15, f49, f292, f25, f31, f35, f92, f216, f191, f263, f105, f284, f83, f26, f27, fs27, f24, f40, fs12, CCD)
DP 3426-1601-1 E food 'Ukraine 1' (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f14, f10, f13, f256, f17, f20, f49, f95, f25, f31, f35, f85, f3, f24, CCD)
DP 3426-1601-2 E food 'Ukraine 2' (f4, f6, f9, f11, f13, f361, f45, f47, f73, f81, fs32, f25, f35, f26, f27, f83, f3, f40, f41, f206, CCD)
DP 3427-1601 E food dairy products and nuts 'Poland' (f1, f2, f75, f78, f13, f256, f17, f20, f73, f336, CCD)
DP 3428-1601 E food flour and meat 'Poland' (f4, f5, f7, f9, f26, f27, f83, f79, f3, f24, CCD)
DP 3429-1601 E food vegetables 'Poland' (f10, f14, f86, f25, f31, f35, f85, f46, f244, f292, CCD)
DP 3430-1601 E food fruits 'Poland' (f44, f49, f84, f92, f95, f97, f122, f237, f329, fs32, CCD)
DP 3431-1601 E food 'Maghreb' (f1, f75, f2, f78, f4, f9, f10, f12, f13, f14, f17, f20, f33, f44, f49, f92, f25, f35, f47, f48, f85, f45, f73, f27, f83, f3, f40, f41, f23, f24, CCD)
DP 3432-1601-1 E food 'Iran 1' (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f9, fs13, f13, f14, f17, f20, f144, f256, f79, f44, f49, f50, f84, f92, f93, f95, f97, f87, fs32, f25, f35, f46, f47, f85, f262, f83, fs28, f24, fs12, CCD)

 

MIŠRŪS ALERGENŲ RINKINIAI
KATALOGO NUMERIS TESTO PAVADINIMAS
DP 3718-1601 E atopy "Lithuania" w6, w9, w103, w203, t3, t4, t11, g6, gs21, e1, e2, e3, e4, e82, es2, ds1, ms1, m5, f73, f245, f2, f81, f13, f14, f17, f256, f4, f12, f15, f44, fs32, f26, f27, f83, f49, f3, CCD)
DP 3790-1601 E atopy screen (d1, d2, i1, i3, i6, h1, e1, e2, e3, m1, m2, m3, m6, g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, t23, w1, w6, w9, u85, f25, f31, f35, f85, f1, f75, f2, f3, f23, f24, e204, f76, f77, f78, f27, f88, f45, f4, f5, f9, f14, f10, f13, f17, f20, f49, f84, f237, CCD)
DP 3720-1601 E insect venoms (i1, i3, CCD)
DP 3701-1601 E atopy 'Top Screen' (rs1, rs2, fx5, fs52, CCD)
DP 3702-1601-1 E atopy 'Chile 1' (d1, d2, e1, e2, es2, g2, g4, g5, m2, m3, m6, t11, t14, t15, t19, w9, w100, f1, f75, f78, f2, f40, f41, fs12, f4, f9, f13, f14, f25, f33, f49, f92, f83, f96, f105, f292, CCD)
DP 3702-1601-2 E atopy 'Chile 2' (d1, d2, e1, e2, es2, gs2, m5, i6, t1, t7, t11, t14, t19, ts30, ws23, f1, f2, f4, f6, f7, f13, f17, f36, f256, f14, f74, f105, f292, f26, f27, f83, f88, f3, f40, f41, CCD)
DP 3703-1601-1 E atopy 'Ukraine 1' (d1, d2, e1, e2, IgE, h1, is6, m6, g6, g12, ts3, t7, w1, w6, f1, f2, f14, f95, f23, fs59, CCD)
DP 3703-1601-2 E atopy 'Ukraine 2' (d1, d2, e1, e2, e3, g6, t3, w6, m2, m3, f1, f75, f2, f3, f4, f13, f14, f31, f35, f49, CCD)
DP 3710-1601 E atopy (g6, g12, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f2, f3, f4, f9, f14, f17, f31, f35, f49, CCD)
DP 3710-1601-2 E atopy 3 (g6, t3, t4, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, f1, f75, f2, f3, f4, f13, f14, f31, f49, CCD)
DP 3711-1601 E pollen-food cross reactions (g6, t3, w6, f4, f5, f13, f17, f20, f48, f89, f271, f275, f44, f49, f348, f237, f328, f31, f35, f85, CCD)
DP 3712-1601 E paediatrics (gx, t3, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, m6, f1, f75, f2, f3, f76, f77, f78, e204, f4, f9, f14, f13, f17, f31, f35, f49, CCD)
DP 3713-1601 E atopy 'China' (ts20, w1, w6, ds1, h1, e1, e2, i6, ms1, u80, f1, f2, f13, f14, f27, f88, fs33, fs34, f24, f23, CCD)
DP 3713-1601-4 E atopy 'China 4' (ds1, h1, i6, e1, e2, ms1, ts20, u80, w1, w6, f1, f2, f13, fs33, CCD)
DP 3713-1601-8 E atopy 'China 8' (IgE, ts20, w1, w6, ds1, h1, e1, e2, i6, ms1, u80, f1, f2, f13, f14, f27, f88, fs33, fs34, f24, f23, CCD)
DP 3713-1601-5 E atopy 'China 5' (ds1, h1, i6, e1, e2, ms1, w1, w6, f1, f2, f13, f14, f23, f24, fs33, u80, CCD)
DP 3713-1601-7 E atopy 'China 7' (ds1, h1, i6, e1, e2, ms1, w1, w6, f1, f2, fs33, u80, CCD)
DP 3713-1601-3 E atopy 'China 3' (ts22, w6, us1, ds1, es1, h1, ms5, f245, fs9, fs43, fs56, fs34, fs44, CCD)
DP 3716-1601 E atopy 'Peru' (e1, e2, e3, e7, e11, e82, e84, es172, i1, i3, i6, m1, m2, m3, m6, t18, u85, w29, w28, d1, d2, f75, f79, f1, f2, f23, f206, f13, f14, f104, f105, f26, fs32, f44, f49, CCD)
DP 3717-1601 E Mix France' (f85, f14, f13, f12, f4, f23, f3, f2, f1, f17, f84, f95, t3, t9, t7, t11, t23, g6, w9, w1, w6, w19, e1, e5, m3, m6, d1, d2, CCD)'
DP 3717-1601-2 E Mix France 2' (f85, f14, f13, f12, f4, f24, f3, f2, f1, f17, f49, f84, t3, t7, t9, t15, t23, g6, w9, w6, w21, w1, e1, e5, m3, m6, d1, d2, CCD)'