EUROArray

Kas yra mikrogardelė (angl. microarray) ir kaip ji veikia


DNR mikrogardelės principas

DNR mikrogardeles sudaro DNR sekos (zondai) kurios yra užneštos ant kietos medžiagos nešiklio (pavyzdžiui stiklo) paviršiuje tiksliai nustatytose vietose esančių mikroskopinių mažų taškelių. Zondai vieni nuo kitų skiriasi savo DNR seka – jų sudedamųjų dalių (nukleotidų, kuriuos sudaro bazės: adeninas, A; citozinas, C; guaninas, G; timinas, T) tvarka. Kai paciento DNR sudėtyje yra sekų, atitinkančių mikrogardelės zondus, komplementarūs DNR regionai susiriša – hibridizuojasi. Šis rišimasis yra išmatuojamas kompiuterio valdomo nuskaitymo metu ir yra vertinamas kaip teigiamas signalas.

 


Mėginių paruošimas: DNR išskyrimas

Norint mikrogardelės pagalba nustatyti, ar paciento DNR yra tam tikrų sekų, visu pirma iš paciento kraujo reikia išskirti DNR. Tai yra atliekama naudojant DNR išskyrimo rinkinius.

Paciento DNR padauginimas: polimerazės grandininė reakcija (PGR)

Polimerazės grandininės reakcijos metu (PGR) DNR segmentai, kuriuos reikia ištirti, yra padauginami milijonus kartų. Dvi pradinės DNR molekulės (pradmenys) apibrėžia DNR sritį, kurią reikia nukopijuoti. Jei paciento DNR yra atitinkama sritis (ieškoma seka), pradmenys prisiriša ir ieškoma seka yra nukopijuojama. Ši reakcija yra kartojama daug kartų, todėl tarp pradmenų esanti DNR sritis yra daug kartų (eksponentiškai) padauginama. Gauti PGR produktai yra žymimi fluorescuojančiais dažais, ko pasėkoje mikrogardelės pagalba juos tampa įmanoma nustatyti. Jei ieškomos sekos paciento mėginyje nėra, pradmenys negali rištis ir DNR nėra padauginama.

PGR produktų analizė mikrogardelėje: DNR mikrogradelės hibridizacija

PGR produktai yra inkubuojami su mikrogardele. Iš pradžių jie yra sumaišomi su hibridizacijos buferiu, tuo būdu sukuriamos optimalios sąlygos PGR produktams rištis su komplementariais mikrogardelėje esančiais zondais. Šis rišimasis yra išmatuojamas vertinant taškelių skleidžiamus fluorescencijos signalus.

 
 

 

Daugiau informacijos: www.euroimmun.com