Homogeniškumas

Tam, kad užtikrinti kokybės užtikrinimui skirtų mėginių homogeniškumą, jie yra sumaišomi prieš užpildymą ir po jo. Mėginių homogeniškumas yra nustatomas užpildymo proceso validavimo metu.