Stabilumas

Paprastai mėginiai yra konservuojami naudojant natrio azidą (<1%); kartais gali būti naudojami kiti konservantai.
Kiekvienam kokybės užtikrinimo mėginiui atliekamas  stabilumo patikrinimas. Šio patikrinimo metu atliekami stresiniai testai, kurių metu imituojamos mėginio transportavimo ir laikymo sąlygos. Stabilumo patikrinimas įrodo, jog mėginys yra stabilus, laikant jį nurodytoje temperatūroje visą kokybės vertinimo laikotarpį (paprastai 4 savaites).