Tikėtinų rezultatų nustatymas

Tikėtini mėginių kokybinio vertinimo rezultatai yra nustatomi dar prieš pristatant mėginius ir tai atliekama bendradarbiaujant su kompetetingomis užsienio (išorės) laboratorijomis . Referentinių laboratorijų sąrašą galima sužinoti kokybės vertinimo portale. Kiekvienai schemai yra priskiriama mažiausiai viena referentinė laboratorija, akredituota atlikti atitinkamus tyrimus pagal atinkamus laboratorijų standartus (pvz. ISO 15189 or ISO/IEC 17025, ISO 15195) arba kurios kompetencija buvo patvirtinta vietoje atliktu auditu. Tuomet atitinkamos referentinės laboratorijos išmatuoja ir įvertina mėginius. Kokybinis referentinių laboratorijų rezultatas yra laikomas tikėtinu rezultatu.